به گزارش توران ؛ دکتر حبیب شیری آذر در گفتگوی اختصاصی با اظهار به اینکه در کل کشور فقط در تبریز چنین وضعیتی نمود دارد ، گفت : متاسفانه به حوزه فرهنگ نگاه سیاسی می شود که وجود این شرایط ، فعالان واقعی فرهنگ را در حاشیه نگه می دارد. وی با اظهار به موفقیت های […]

به گزارش توران ؛ دکتر حبیب شیری آذر در گفتگوی اختصاصی با اظهار به اینکه در کل کشور فقط در تبریز چنین وضعیتی نمود دارد ، گفت : متاسفانه به حوزه فرهنگ نگاه سیاسی
می شود که وجود این شرایط ، فعالان واقعی فرهنگ را در حاشیه نگه می دارد.
وی با اظهار به موفقیت های شهرداری تبریز در سایر حوزه ها ، یادآور شد : علیرغم برگزاری هفته نکوداشت تبریز و بسیاری از اقدامات فرهنگی دیگر ؛ آنگونه که باید شهرداری در حوزه فرهنگی عملکرد مناسبی نداشته است و اگر بخواهیم موفقیت های شهرداری تبریز در حوزه فرهنگی در مقایسه با موفقیت سایر حوزه ها بسنجیم؛ حوزه فرهنگی جایگاه پایینی خواهد داشت.
عضو شورای اسلامی شهر در خاتمه افزود: حرف های زیادی برای گفتن دارم که در فرصتی مناسب طی گزارشی در صحن علنی شورای تبریز به آنان خواهم پرداخت.

سیدهادی شاطرموسوی