اکرم حضرتی در این خصوص به خبرنگاران گفت  : برای این منظور طبقه دوم ساختمان ثبت احوال واقع در میدان ساعت در نظر گرفته شده است. وی یاد آور شد: این مطالبه به حق جامعه فرهنگی بوده و لذا در راستای تعیین مکانی مناسب شان جامعه فرهنگی به نکات زیادی از جمله در داخل شهر […]

اکرم حضرتی در این خصوص به خبرنگاران گفت  : برای این منظور طبقه دوم ساختمان ثبت احوال واقع در میدان ساعت در نظر گرفته شده است.

وی یاد آور شد: این مطالبه به حق جامعه فرهنگی بوده و لذا در راستای تعیین مکانی مناسب شان جامعه فرهنگی به نکات زیادی از جمله در داخل شهر بودن نیز توجه خاصی شده است .

گفتنی است حضرتی پس از مذاکرات فراوان با مدیریت ثبت احوال و همچنین شهردار تبریز توانست موافقت اختصاص این مکان را به کانونها و انجمنهای فرهنگی، هنری جلب نماید.

لازم به ذکر است مجموعه های فرهنگی علاقمند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین اختصاص دفتر، به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز مراجعه نمایند.