به گزارش توران به نقل از روابط عمومی شرکت گاز ؛  مدیرعامل شرکت گاز استان با اعلام این خبر افزود: این قرارداد گازرسانی شامل ۳۸بخش صنعتی جزء،۱۳بخش صنعتی عمده و ۹۸ بخش کشاورزی و گلخانه ای می باشد. ولی ا… دینی ادامه داد: گرایش واحدهای صنعتی استان به استفاده از گاز طبیعی به جای سایر […]

به گزارش توران به نقل از روابط عمومی شرکت گاز ؛  مدیرعامل شرکت گاز استان با اعلام این خبر افزود: این قرارداد گازرسانی شامل ۳۸بخش صنعتی جزء،۱۳بخش صنعتی عمده و ۹۸ بخش کشاورزی و گلخانه ای می باشد.

ولی ا… دینی ادامه داد: گرایش واحدهای صنعتی استان به استفاده از گاز طبیعی به جای سایر فرآورده های میان تقطیر بدلیل دسترسی آسان، سوخت ارزانتر و پاک که موجب ارتقاء کیفی محصولات می گردد، افزایش یافته است.

مهندس دینی از افزایش ظرفیت گازرسانی به این بخش های زیرساختی خبر داد و تصریح کرد:ظرفیت سازی لازم به منظور تامین جریان گاز متقاضیان این بخش ها از طریق احداث ایستگاه های گاز CGS، TBS و ایستگاه های ترکیبی و همچنین طراحی مسیر گازرسانی به روستاها با در نظر گرفتن واحدهای صنعتی و کشاورزی فراهم گردیده است.