بلیت فروشی اولین دیدار این فصل این تیم در تمام گیشه های ورزشگاه انجام خواهد شد. همچنین گیشه شماره ۱۴ ورزشگاه به دارندگان کارت های هواداری اختصاص یافته است. تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز از هفته اول لیگ برتر چهاردهم روز پنجشنبه ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه به مصاف تیم فولاد خوزستان می رود.

81251709-5847755

بلیت فروشی اولین دیدار این فصل این تیم در تمام گیشه های ورزشگاه انجام خواهد شد.

همچنین گیشه شماره ۱۴ ورزشگاه به دارندگان کارت های هواداری اختصاص یافته است.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز از هفته اول لیگ برتر چهاردهم روز پنجشنبه ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه به مصاف تیم فولاد خوزستان می رود.