گزارش توران حاکیست ؛  بر اساس این گزارش  بیشترین رقم قرارداد فصل جاری در تراکتورسازی تبریز متعلق به احمد آل نعمه با ۱۴ میلیارد ریال می باشد. مبلغ قرارداد سایر بازیکنان تراکتورسازی تبریز به شرح ذیل است: مهدی کیانی ۹ میلیارد ریال محمد ایرانپوریان ۹ میلیارد ریال خالد شفیعی ۷ میلیارد ریال محمد ابراهیمی ۶ میلیون ریال […]

گزارش توران حاکیست ؛  بر اساس این گزارش  بیشترین رقم قرارداد فصل جاری در تراکتورسازی تبریز متعلق به احمد آل نعمه با ۱۴ میلیارد ریال می باشد.

مبلغ قرارداد سایر بازیکنان تراکتورسازی تبریز به شرح ذیل است:

مهدی کیانی ۹ میلیارد ریال

محمد ایرانپوریان ۹ میلیارد ریال

خالد شفیعی ۷ میلیارد ریال

محمد ابراهیمی ۶ میلیون ریال

حبیب گردانی ۵.۵ میلیارد ریال

داود نوشی صوفیانی ۳ میلیارد ریال

میرهانی هاشمی ۳ میلیارد ریال

احمد کامدار ۲ میلیارد ریال

ابراهیم عابدنژاد ۸۵۰ میلیون ریال

محمد شاهمحمدی ۴۰۰ میلیون ریال

علاء عبدالزهرا ۳۰۰ هزار دلار

دیتمار بیکای ۲۵۰ هزار دلار

باشگاه تراکتورسازی تبریز درمورد قرارداد سایر بازیکنان اعلام کرده است: بقیه بازیکنان تراکتورسازی به عنوان سرباز در خدمت این باشگاه هستند.