اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی درباره تداوم پایداری نسبی جوی هشدار زرد صادر و اعلام کرد: برای ظهر فردا /یکشنبه/ آلاینده های جوی افزایش و کیفیت هوا کاهش قابل ملاحظه ای خواهد داشت.

بر همین اساس در مناطق صنعتی و پرتردد آذربایجان شرقی به خصوص تبریز در صورت عدم کنترل منابع آلاینده ثابت و متحرک ، افزایش شاخص کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه های حساس انتظار می رود.

هواشناسی آذربایجان شرقی کاهش دید و کیفیت هوا را از مخاطرات اصلی پایداری هوا در تبریز و نواحی صنعتی حومه اعلام کرده است. 

پرهیز از تردد و سفرهای غیرضروری در شهرهای بزرگ و صنعتی به خصوص برای کودکان، سالمندان و یماران قلبی و تنفسی، مدیریت و کاهش تردد خودروها، مدیریت سوخت و زمان فعالیت واحدهای صنعتی و همچنین عدم فعالیت های فیزیک و ورزشی در فضای باز از جمله توصیه های کارشناسان در شرایط آلودگی هوا در حد ناسالم است.

بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفی هوای تبریز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر با عدد ۱۲۶ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس بود.

شاخص آلودگی از صفر تا ۵۰ خوب و هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰ سالم، از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۰ تا ۲۰۰ نیز ناسالم برای تمام گروه‌ها، ۲۰۰ تا ۳۰۰ خیلی ناسالم و بیش از ۳۰۰ خطرناک و بحرانی است.