مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان شرقی گفت: طرح اجرایی به نام مالچ پاشی حوضه دریاچه ارومیه نداریم و در این خصوص تاکنون هیچ اعتباری نداشته‌ایم.

سیروس داوودی شامگاه سه شنبه در گفت و گویی اظهار کرد: ظاهرا یک طرح تحقیقاتی در سطح محدودی که بدون مجوز در یکی از شهرستان های آذربایجان شرقی بوده، انجام شده است.

وی افزود: مالچ پاشی یاد شده از سوی یک شرکت دانش بنیان تنها به عنوان یک طرح تحقیقاتی مطرح شده که در خصوص جلوگیری از گرد و غبار به طور عمومی پی گیری می‌شود اما هیچ گونه مجوز یا مصوبه‌ای در این خصوص صادر نشده است.
داوودی همچنین خاطرنشان کرد: منابع طبیعی در سال های قبل طرح‌هایی در خصوص تثبیت خاک دریاچه ارومیه و جلوگیری از گرد و غبار با نهال کاری، بوته کاری و کاشت درختچه انجام داده است.
وی ادامه داد: در همین ارتباط تاکنون سه هزار و ۸۰۰ هکتار بوته کاری و نهال کاری، ۴۱ کیلومتر بادشکن غیر زنده نیز در حوضه دریاچه ارومیه و در بخش آذربایجان شرقی انجام شده است تا نسبت به تثبیت خاک این حوضه کمک کند.