مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: در نیمه نخست سال جاری، قاچاقچیان کالا و ارز در استان به پرداخت بیش از ۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد و ۷۱۴ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.

«صمد حضرتی»، روز چهارشنبه در گفت و گوی اختصاصی اعلام کرد: این میزان جریمه به دنبال رسیدگی و مختومه شدن یک هزار و ۹۲۰ پرونده تخلف، برای متخلفان در این حوزه صادر شده است.

وی اظهار کرد: در این بازه زمانی یک هزار و ۹۲۹ پرونده تخلف در حوزه قاچاق کالا و ارز به واحدهای اجرای احکام استان وارد شده و هم اکنون رسیدگی به ۱۶۹ پرونده تخلف مانده از قبل و نیمه نخست امسال در این حوزه در جریان است.

قاچاقچیان کالا و ارز در آذربایجان شرقی ۲ هزار و ۲۸۱ میلیارد ریال جریمه شدند

اصناف متخلف در آذربایجان شرقی بیش از ۹۰۶ میلیارد ریال جریمه شدند

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: در نیمه نخست امسال، اصناف متخلف در حوزه کالا و خدمات استان در واحدهای اجرای احکام به پرداخت بیش از ۹۰۶ میلیارد و ۷۹۱ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.

حضرتی، ادامه داد: این میزان جریمه به دنبال رسیدگی و مختومه شدن پنج هزار و ۴۴۶ پرونده تخلف از سوی واحدهای اجرای احکام در این حوزه صادر شده است.

وی اظهار داشت: در این مدت پنج هزار و ۶۲۷ پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات به واحدهای اجرای احکام وارد شده است و روند رسیدگی به ۲۶۳ پرونده تخلف مانده از قبل و نیمه نخست امسال در این حوزه ادامه دارد.

قاچاقچیان کالا و ارز در آذربایجان شرقی ۲ هزار و ۲۸۱ میلیارد ریال جریمه شدند

متخلفان حوزه بهداشت و درمان در آذربایجان شرقی بیش از ۴۲ میلیارد ریال جریمه شدند

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال ۴۶۱ پرونده تخلف در حوزه بهداشت، دارو و درمان رسیدگی و مختومه شد، گفت: به دنبال رسیدگی به این پرونده ها برای متخلفان این حوزه بیش از ۴۲ میلیارد و ۶۱ میلیون ریال جریمه صادر شده است.

حضرتی، افزود: در این مدت ۴۷۲ پرونده تخلف در حوزه بهداشت، دارو و درمان به واحدهای اجرای احکام استان وارد شده و هم اکنون رسیدگی به ۱۷ پرونده تخلف در جریان است.