مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش مهم و حیاتی عملیات آبخیزداری در تغذیه آبخوان های دریاچه ارومیه و کمک به احیای این دریاچه، خواستار تسریع در تخصیص اعتبارات سال جاری طرح‌های آبخیزداری استان شد

سیروس داودی با بیان اینکه عملیات آبخیزداری یکی از مهمترین راهکارهای حفظ آب و خاک است عملکرد آبخیزداری این اداره‌کل در سال گذشته و امسال در حوضه دریاچه ارومیه را تشریح و اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، برای شهرستان های تبریز، مراغه، آذرشهر، سراب، شبستر که از حوضه های دریاچه ارومیه می باشند، اعتبار ۲هزار و ۶۰۰ میلیون ریال مصوب شده است که در صورت تخصیص هزینه خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی گفت: در شهرستان مراغه و در ادامه اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه اجرایی اسفستانج در قالب عملیات مکانیکی و بیولوژیکی اعتباری به مبلغ ۴۹ هزار میلیون ریال در سطح پوشش ۳۱۳ هکتار مصوب شده است.

وی افزود: در شهرستان آذرشهر نیز در ادامه اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه های اجرایی ممقان و شیرامین در قالب عملیات مکانیکی و بیولوژیکی اعتباری به مبلغ ۵۵هزار و ۵۰۰ میلیون ریال در سطح پوشش ۵۱۱ هکتار و در شهرستان شبستر هم در ادامه اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه های اجرایی شانجان و سیس در قالب عملیات مکانیکی و بیولوژیکی در سطح پوشش ۳۶۸ هکتار مصوب شده است، اما تا کنون تخصیص اعتبار صورت نگرفته است.

داودی افزود: در شهرستان سراب، در ادامه اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه های اجرایی ایوق چای در قالب عملیات مکانیکی و بیولوژیکی اعتباری به مبلغ ۲۸هزار و ۷۱۰ میلیون ریال در سطح پوشش ۲۱۰ هکتار مصوب شده است.

وی همچنین به عملکرد آبخیزداری در سال گذشته اشاره و اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ برای طرح‌های آبخیزداری شهرستان های تبریز، مراغه، آذرشهر، هریس، سراب و شبستر که از حوضه های دریاچه ارومیه هستند، حدود ۲۷۸ هزار و ۹۹۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

داودی افزود: در شهرستان تبریز و حوضه اجرایی مهران رود، برای اجرای عملیات آبخیزداری در قالب عملیات مکانیکی و بیولوژیکی بیش از ۴۳ میلیارد ریال در سطح پوشش ۳۹۹ هکتار هزینه شده است.

وی ادامه داد: در شهرستان مراغه نیز در حوضه های اجرایی اسفستانج و بلوک آباد، عملیات آبخیزداری در قالب عملیات مکانیکی و بیولوژیکی در سطح پوشش ۵۵۴ هکتار اجرا شده است.

وی ادامه داد: در شهرستان آذرشهر، حوضه های اجرایی ممقان و شیرامین عملیات آبخیزداری در قالب عملیات مکانیکی و بیولوژیکی در سطح پوشش ۴۷۰ هکتار و در شهرستان هریس نیز در حوضه های اجرایی نهند چای و سرند چای عملیات آبخیزداری در قالب عملیات مکانیکی و بیولوژیکی در سطح پوشش ۶۵۰ هکتار اجرا شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی همچنین گفت: در شهرستان شبستر، حوضه های اجرایی شانجان و سیس برای اجرای عملیات آبخیزداری در قالب عملیات مکانیکی و بیولوژیکی اعتباری به مبلغ ۳۰هزار میلیون ریال در سطح پوشش ۳۰۰ هکتار هزینه شده است و در شهرستان سراب، حوضه اجرایی ایوق چای عملیات آبخیزداری در قالب عملیات مکانیکی و بیولوژیکی در سطح پوشش ۳۴۱ هکتار اجرا شد.

وی به نقش مهم عملیات آبخیزداری در تغذیه آبخوان های دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: اهداف اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه دریاچه ارومیه تقویت سفره های زیرزمینی و قنات های منطقه و کمک به تقویت آبخوان ها، کنترل فرسایش و هدررفت خاک های حاصلخیز و نیز کنترل و مهار سیلاب ها است.

داودی ادامه داد: همچنین کم کردن آسیب های خشکسالی در منطقه، بهبود و توسعه شرایط اقتصادی و اجتماعی روستاییان، تقویت مراتع حوزه با انجام عملیات بیولوژیکی با شعار توسعه پایدار در جهت افزایش تولیدات دامی و محصولات کشاورزی و جلوگیری از حمل رسوب به مخازن سدهای بزرگ و افزایش عمر مفید سدها از دیگر اهداف مهم اجرای طرح‌های آبخیزداری است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی از مهمترین پیامدهای ناشی از عدم اجرای عملیات آبخیزداری به تشدید تبعات خشکسالی، آلودگی هوا، بیابان زایی، بروز سیل های مخرب با از بین رفتن جنگل ها و پوشش گیاهی، افزایش فقر اقتصادی و ایجاد مشکل در تولیدات دامی و کشاورزی اشاره کرد و افزود: بر این اساس خواستار تخصیص سریع منابع مصوب برای اجرای سریع طرح‌های آبخیزداری با توجه به فصل کاری محدود استان هستیم.

حوضه آبریز دریاچه ارومیه با مساحت ۵۱ هزار و ۸۷۶ کیلومترمربع یکی از ۶ حوضه آبریز اصلی کشور است که روند خشکیدن و کاهش تراز آبی آن از اواخر دهه ۷۰ آغاز شد و سالانه ارتفاع آن حدود ۴۰ سانتی متر کاهش یافته است.