مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: متوسط بارش سال آبی جاری استان از اول مهر سال گذشته تا پایان خرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته حدود ۱۱ درصد کاهش و متوسط دما حدود ۱.۵ درجه سانتی گراد افزایش یافته است.

حبیب عبدلی، متوسط بارش سال آبی استان در این بازه زمانی را ۲۱۲.۴ میلی‌متر اعلام کرد و افزود: میزان بارش در این مدت نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۶.۶ میلی متر کاهش نشان می دهد.
وی متوسط بارش سال آبی گذشته در این بازه زمانی را حدود ۲۳۹.۱ و بلند مدت را ۲۸۱.۶ میلی متر اعلام و اظهار کرد: متوسط بارش در سال آبی جاری تا پایان خرداد نسبت به بلند مدت نیز حدود ۲۵ درصد معادل ۶۹ میلی متر کاهش یافته است.
مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه متوسط بارش در یک سال آبی در این استان حدود ۳۱۰.۷ میلی متر است، گفت: در این بازه زمانی حدود ۶۸.۴ درصد بارش سال آبی تامین شده است.

عبدلی ادامه داد: متوسط بارش از ابتدای فصل جاری (بهار) تا کنون در استان ۱۰۴.۲ میلی متر بوده که این میزان نسبت به بارش بلند مدت در این بازه زمانی، ۲۰ درصد معادل ۱۳۰ میلی متر کاهش نشان می دهد.
وی یادآور شد: در سال آبی جاری بیشترین میزان بارش در استان از شهرستان چاراویماق به میزان ۳۱۵.۷ میلی متر و کمترین بارش از شرق دریاچه ارومیه به میزان ۱۳۸.۲ میلی متر گزارش شده است.
مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: میزان بارش در چاراویماق نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۴۶.۴ میلی متر و نسبت به بلند مدت ۲۷.۶ میلی متر افزایش یافته است و در شرق دریاچه ارومیه نیز نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته حدود ۱۰.۴ میلی متر افزایش و نسبت به بلند مدت ۶۹.۶ میلی متر کاهش نشان می دهد.
عبدلی، با اشاره به اینکه متوسط بارندگی در تبریز در این بازه زمانی ۱۶۸.۵ میلی متر و در بلند مدت ۲۴۵.۴ میلی متر ثبت شده است، افزود: متوسط بارش در این مدت در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۱.۶ میلی متر و نسبت به بلند مدت ۷۶.۹ میلی متر کاهش یافته است.
مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی با اشاره به روند افزایش دمای استان در سال زراعی جاری نسبت به دوره آماری ۳۰ ساله، گفت: این استان به طور متوسط با افزایش دمای ۱.۵ درجه سانتی گراد در رتبه دوم کشور قرار گرفته است.
عبدلی با اشاره به افزایش متوسط دما در سال زراعی جاری تا پایان خرداد امسال نسبت به سال زراعی گذشته در همین مدت، ادامه داد: متوسط دمای استان در سال زراعی جاری ۸.۸ درجه سانتی گراد بوده در حالی که متوسط دمای آذربایجان شرقی در این بازه زمانی در سال گذشته ۷.۴ و در بلند مدت ۷.۲ درجه سانتی گراد ثبت شده است.
وی یادآور شد: متوسط دمای استان در سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته حدود ۱.۵ درجه و نسبت به بلند مدت ۱.۶ درجه سانتی گراد افزایش یافته است.
عبدلی افزود: بیشترین میزان افزایش دما در سال زراعی جاری نسبت به بلند مدت مربوط به خداآفرین به میزان ۲.۶ درجه سانتی گراد و کمترین میزان افزایش دما مربوط به هریس به میزان هشت دهم درجه سانتی گراد است.