مسئول تئاتر شهر تبریز گفت: به طور متوسط ماهانه ۲ اجرای تئاتر بر روی صحنه می رود.

اجرای نمایش “سو تفاهم” به کارگردانی “خانم فاطمه بارانی و هادی خان محمدی”و اجرای نمایش “هوای اتاق خفه است” به کارگردانی “آقای فرید ادهمی” از تاریخ ۱۷خرداد تا ۳۱خرداد ۲ نمایشی است که در ماه جاری در مجموعه فرهنگی و هنری تربیت (تئاتر شهر) به روی صحنه خواهند رفت.

وی ادامه داد: علاوه بر اجراهای عمومی، چند جشنواره تئاتر در طول سال جاری در این مجموعه برگزار خواهد شد.

ابراهیمی همچنین با اشاره به برنامه ها و سیاست های کاری و هنری خود برای ارتقای سطح تئاتر شهر، یادآور شد: استفاده از تجربیات و ظرفیت های موجود علمی و عملی پیشکسوتان و اساتید و هنرمندان عرصه نمایش برای ارتقای جایگاه تئاتر استان آذربایجان شرقی در کشور با برگزاری جلسات هم اندیشی، برگزاری نشست های هنری و انتقال تجربه، برقراری تعامل سازنده با دانشگاه ها، هنرستان ها و آموزشگاه ها جهت کشف، ترغیب و تشویق نیروی تازه نفس و برگزاری بزرگداشت برای پیشکسوتان ارزشمندو بزرگداشت فعالیت رویش های جدید تئاتری از جمله برنامه های مورد نظر است.

مسئول تئاتر شهر تبریز ادامه داد: حمایت معنوی پررنگ از گروه های نمایشی استان جهت شرکت در جشنواره‌های ملی و بین المللی، تاسیس اولین کتابخانه تخصصی تئاتر، فعالیت سازنده و چشمگیر در رسانه های مجازی جهت پوشش فعالیت های هنرمندان ارزشمند، ویترین سازی کتب پژوهشگران و هنرمندان تئاتر آذربایجان شرقی، روایت تصویری تاریخ شفاهی تئاتر آذربایجان از دیگر اقدامات اینده ای است که با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی اجرا می شود.

نرجس ابراهیمی کارشناس رشته بازیگری، کارشناس ارشد ادبیات نمایشی و دانشجوی دکتری پژوهش هنر است.

وی فیلمنامه نویس، داستان نویس، نمایشنامه نویس، بازیگر و پژوهشگر هنرهای نمایشی و مدرس دانشگاه علمی و کاربردی است و بیش از ۲۰ سال فعالیت در حوزه نمایش و شرکت در جشنواره های مختلف استانی و ملی و کسب رتبه های متعدد را در کارنامه خود دارد.