رئیس گروه کارشناسان بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: بر اساس آخرین آمارهای موجود ۶۳ درصد از جمعیت چهار میلیون نفری آذربایجان شرقی اضافه وزن دارند.

دکتر جبرئیل شعربافی روز دوشنبه در جلسه سیاست گذاری دیابت آذربایجان شرقی، با اشاره به تفاوت اضافه وزن و چاقی افزود: ۲۵ درصد از جمعیت آذربایجان شرقی چاق هستند که نقطه تاریک و بسیار تامل برانگیر در بحث بیماری های غیرواگیر به خصوص دیابت است.

وی با اشاره به اینکه ۲۷ درصد جمعیت آذربایجان شرقی از دیابتی بودن خود خبر ندارند، شناسایی این افراد را جزو اولویت های مهم و محوری دانشگاه علوم پزشکی برشمرد و اظهار کرد: چنانچه در شناسایی این افراد تعلل و غفلت شود، بدون تردید آینده شرایط ابتلا به دیابت در منطقه روند بسیار شتابنده و افزایشی خواهد داشت.

شعربافی ادامه داد: طی مطالعات سال ۲۰۲۱ سازمان بهداشت جهانی، دیابت در افراد بالای ۲۵ سال ایران ۱۴.۱ درصد شیوع داشته است که ۹۸۸ نمونه آن در آذربایجان شرقی انجام شده است و نسبت شیوع در مبتلایان شهری به روستایی بیشتر بوده و این شیوع در استان حدود ۹.۱ در افراد بالای ۲۵ سال بوده است.

وی فروانی شیوع بیماری دیابت در رده سنی ۵۵ تا ۷۴ سال را بیشتر از سایر گروه های سنی اعلام و اضافه کرد: اگر این آمار را با سال ۱۳۹۵ مقایسه کنیم، مشخص می شود که سالانه نزدیک به یک درصد در ایران افزایش شیوع دیابت را شاهدیم، در حالیکه طبق اسناد و برنامه های علوم پزشکی این آمار باید همه ساله روند کاهشی داشته باشد.

شعربافی افزود: از تعداد افراد نمونه گیری شده در ایران ۲۷ درصد از دیابتی بودن خود اطلاع داشتند که اگر غربالگری به طور کامل اجرا شود، شاهد افزایش درصد شناسایی افراد دیابتی خواهیم بود که این امر به درمان آنها کمک شایان توجهی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه از تعداد افراد شناخته شده دیابتی در سیستم دولتی ۶۶ درصد تحت پوشش هستند، گفت: بقیه این افراد از سیستم بخش خصوصی و غیردولتی خدمت می‌گیرند که آمارهای آنها در جایی ثبت و ضبط نمی شود.

این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار کرد: آذربایجان شرقی با ۷۶ درصد افراد تحت پوشش بهترین وضعیت را در برنامه “سیب” دارد و وضعیت شیوع دیابت در آذربایجان شرقی در ابتدای امسال معادل ۶.۲ درصد در مجموع شهری و روستایی بوده است.

وی میانگین قند خون ناشتا در سطح کشور را ۱۰۵.۵ و در آذربایجان شرقی را ۱۰۱.۳ اعلام و اضافه کرد: افراد دیابتی که به اطبای سنتی مراجعه می‌کنند در سطح کشور ۱۳.۱۲ درصد است که این آمار در آذربایجان شرقی ۱۶ درصد می باشد.

شعربافی گفت: حدود ۲۲ درصد افراد دیابتی در کشور و ۱۴ درصد افراد دیابتی در آذربایجان شرقی از داروهای گیاهی استفاده می‌کنند.