رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از ثبت اولین طرح نقشه قالی در تبریز با هماهنگی اداره فرش سازمان صمت، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و انجمن طراحان و نقاشان قالی آذربایجان خبر داد.

صابر پرنیان روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده چهار کمیته تخصصی قالی شامل طرح و نقشه، مواد اولیه و رنگرزی، تولید و بازاریابی و بازارسازی تشکیل شده که در این کمیته ها فرآیند پیشبرد اهداف پیگیری می شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسات عمومی کلان، تخصصی و کارشناسی برای ارتقای جایگاه فرش دستبافت ادامه داد: خوشبختانه اولین طرح نقشه قالی تبریز با حضور کارشناسان علائم تجاری و مالکیت معنوی استان به ثبت رسید که در ادامه این فرآیند، اقدامات گسترده ای برای حفظ مالکیت معنوی طراحان و نقاشان قالی تعمیق خواهد شد.

پرنیان با تاکید بر این که تبریز و آذربایجان شرقی در حوزه فرش دستبافت کشور نقش راهبردی دارند، گفت: تنوع طرح و نقش از مزیت های هنری و معنوی بسیار ارزشمند اساتید طراحان و نقاشان قالی در این استان محسوب می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی افزود: با توجه به ظرفیت استان در بخش هنر صنعت فرش دستبافت تلاش می شود با همکاری طراحان و نقاشان آذربایجان، هنرمندان طراح دارای سند مالکیت معنوی شوند .