مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه با بیان اینکه میزان درآمد از کنترل و فروش سوخت در مرزهای این منطقه از ابتدای امسال به بیش از هفت هزار میلیارد ریال رسیده، افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸۶ درصد افزایش داشته است.

احمد مجرد در بازدید از گروه معین نیحه ماکو و بازرگان با اشاره به اینکه منطقه ارومیه دارای چهار مرز زمینی است که بازرگان به عنوان بزرگترین مرز زمینی کشور بیشترین سهم درآمدی را برای دولت دارد، اظهار کرد: در حال حاضر روزانه به طور متوسط بیش از ۶۰۰ دستگاه خودرو (سواری، اتوبوس و کامیون) در مرزهای یاد شده کنترل و پایش سوخت می‌شود.

وی این میزان افزایش درآمد را ناشی از بکارگیری سیستم‌های نرم‌افزاری جدید برای کنترل باک و فروش نفتگاز و بنزین در جایگاه‌های مرزی دانست افزود: استفاده از نرم افزارهای نوین نقش بسزایی در جلوگیری از قاچاق سوخت دارد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه اضافه کرد: فروش سوخت در مناطق مرزی یکی از راهکارهای موثری است که می‌تواند بر روند کاهش قاچاق فرآوردهای نفتی، ‌ با توجه به اختلاف قیمت فاحش آن با کشورهای همسایه بسیار موثر باشد.