مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی گفت: ۳۴ نفر در سه ماهه اول امسال بر اثر حوادث ناشی از کار در استان جان خود را از دست دادند که همگی آنها مرد بودند.

دکتر مهرداد ستاره روز پنج شنبه در گفت و گویى با اشاره به اینکه این آمار نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۳ نفر افزایش یافته است، افزود: از این تعداد ۱۱ نفر به علت سقوط از بلندی، ۶ نفر براثر اصابت جسم سخت، ۴ نفر براثر برق گرفتگی، ۳ نفرکمبود اکسیژن، یک نفر غرق شدگی، ۸ نفر براثر سوختگی و یک نفر بر اثرحادثه اتومبیل جان خود را از دست داده اند.

وی اضافه کرد: در این مدت ۳۴۹ نفر نیز بر اثر مصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته یک درصد کاهش یافته است از این تعداد ۱۲ نفر زن و بقیه مرد بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت: در خرداد ماه امسال ۸ نفر به علت حادثه کاری فوت کرده که این آماردرمقایسه با مدت مشابه سال گذشته تعداد یکنفر کاهش یافته و ۱۳۰ نفر نیز به علت مصدومیت حوادث کاری به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که انسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش ۱۲ درصدی را نشان می دهد.

وی اظار داشت: در سال گذشته ۸۳ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در استان جان خود را از دست دادند که همگی آنها مرد بودند و یک هزار و ۴۸۸ نفر نیز بر اثرمصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد ۴۸ نفر زن بودند.