رشد جمعيت شهرها به ويژه در چند كلانشهر بزرگ كشور، نياز به ايجاد زيرساخت هاى مهم از جمله پارك ها و فضاى سبز ، آن هم در ابعاد وسيع را دو چندان كرده است. هرچند در سال هاى اخير اقدامات خوبى در اين حوزه صورت گرفته، با اين حال رغبت عمومى براى خريد و ساخت خانه باغ ها نيز زياد شده است.

در این بین، سودجویان با تغییر کاربرى اراضى کشاورزى و گاهاً با تملک اراضى ملى اقدام به واگذارى زمین براى متقاضیانى مى نمایند که آشنایى چندانى با قوانین نداشته و مشکلات حقوقى متعددى را دامن گیر آنان مى کنند.

به گفته رییس سازمان جهاد کشاورزى استان آذربایجان شرقى ، تغییر کاربرى باغات و اراضى زراعى در این استان به حدى نیست که عاملى براى آسیب به امنیت غذایى عمومى و باغات و اراضى اقتصادى مطرح شود اما انتشار اخبار قلع و قمع خانه باغ هاى غیر مجازاین سوال را به وجود مى آورد که چرا قانونى براى ایجاد شهرک هاى ویلایى در اطراف شهرها وضع نمى شود تا ساخت و سازها در اینحوزه نظام مند باشد؟

از طرفى دیگر، به طور مثال در برخى از نقاط شهر تبریز و سهند دیده شده قطعاتِ ملکىِ محدودى را براى ایجاد منازل ویلایى در نظرگرفته اند که عموماً حالت تجملاتى داشته و کمتر کسى توانایى خرید آن املاک را دارد و به نوعى این امر نیز عاملى براى ایجاد گسل طبقاتى در جامعه شده است.

همه گیرى ویروس کووید ١٩ و شیوع سویه هاى جدید آن از یک سو و آسیب هاى اجتماعى مختلف در امثال محل هایى نظیر شاه گولى تبریز ، این پرسش را قوت مى بخشد که خانواده ها براى برخوردارى از تفریح سالم و اوقات فراغت بایستى به کجا مراجعه کنند؟

در سال هاى اخیر ، به لطف وجود راه هایى براى دور زدن قانون ، تعداد ویلاهایى که با قیمت هاى نجومى، کاخ نشینى را براى سرمایه داران تسهیل کرده ، افزایش چشمگیرى داشته اما قشر متوسط جامعه همچنان اندر خم یک کوچه براى سرمایه گذارى اندک و لذت بردن از تفریح سالم در کنار خانواده است. 

اینکه کى بتواند به دور از دغدغه و نگرانى به این آرزوى ساده ى خود دست یابد را باید از قانون گذاران پرسید.

  • نویسنده : سيدهادى شاطرموسوى
  • منبع خبر : اختصاصى توران