یک استاد دانشگاه تبریز گفت: روز عرفه، روزی است که حق تعالی بندگان خود را به عبادت و طاعت خود فراخوانده و جود و احسان خود را برای آنها گسترانده است که بهترین اعمال آن، استغفار به درگاه الهی است.

رضا محمد علیزاده در خصوص فضیلت روز عرفه اظهار کرد: روز عرفه مصادف با نهم ذی‌الحجه بوده و دومین روزی است که مناسک حج مسلمانان آغاز شده است و افرادی که عازم حج شده‌اند، باید از منا به سمت صحرای عرفات بروند و از ظهر تا مغرب آنجا باشند و این زمان را با دعا و استغفار در پیشگاه الهی سپری کنند.

وی ادامه داد: در اهمیت و فضیلت این روز روایات بسیاری ذکر شده که مهمترین آنها این است که از معصومی نقل شده است، اگر در ماه رمضان گناهان فردی بخشوده نشود به روز عرفه امید داشته باشد که این امر نشان دهنده‌ی عظمت این روز در پیشگاه الهی است.

وی افزود: یکی از مهمترین اعمال این روز که ذکر شده است تا فرد انجام دهد، دعای عرفه منسوب به امام حسین(ع) است به دلیل اینکه سند آن مورد مناقشه بوده، برخی تردید دارند اما به دلیل جلالت معنای گفته شده، پی می‌بریم که این سخنی از معصوم است.

محمد علیزاده با بیان اینکه این دعا دارای معانی و معارف بزرگی است که خواندن آن برای مسلمانان فضائل بسیاری دارد، خاطرنشان کرد: اعمال دیگری هم برای این روز ذکر شده که انجام آن خوب است که از جمله می‌توان به روزه اشاره کرد که اگر مانع دعای فرد شود، بهتر است گرفته نشود تا فرد زمان خود را به دعا و رازونیاز سپری کند.

وی یادآور شد: اعمال دیگری هم ذکر شده که با انجام آن می‌توان بهره بیشتری از این روز برد که از جمله آن غسل، دعا خواندن، استغفار و خواندن دعای عرفه بوده که بهتر است به صورت جمعی خوانده شود تا عنایت خداوند به آن بیشتر باشد.

وی اضافه کرد: اگر روزه و دعا که برای فرد دشوار باشد، توصیه نمی‌شود اما سعی کند، در غسل خود، کینه و نفرت را دور کرده و افراد را ببخشد؛ بنابراین پاک کردن دل از کینه و ظلم مهم است.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: اگر فرد خسته می‌شود و خواندن دعا برای او کسالت می‌آورد، تا می‌تواند استغفار و طلب بخشش کند و تمامی گناهان خود را به یاد آورد و آمرزش بخواهد.

وی گفت: خداوند همواره دعای بندگان خود را مستجاب می‌کند و وعده‌ی الهی است که دعای بندگان خود را پاسخ می‌دهد اما در این روز چندین برابر یک دعا را می‌بخشد؛ لذا تا می‌توانید از این روز بهره ببرید.

وی متذکر شد: سعی کنید اگر دعایی می‌کنید برای همه‌ی مسلمانان باشد و برای همه دعا کنید چراکه خداوند به بزرگی دل فرد دعای او را بیشتر مستجاب می‌کند و هرچه برای دیگران دعا کنید، خداوند آن را بیشتر مستجاب کرده و می‌شنود.

محمد علیزاده در پایان توصیه کرد: دل خود را از کینه، حسادت و… پاک کنید و استغفار کنید و در دعاهای خود همه را در نظر بگیرید.