سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه ضمن اشاره به شایستگی ایران در گروه بریکس، اعلام کرد که رهبران کشورهای پنج کشور حاشیه خزر از جمله ایران برای تسریع در روند رسیدن به توافق همکاری نظامی در این منطقه توافق کردند.

لاوروف در عشق آباد پایتخت ترکمنستان با اشاره به این همکاری نظامی احتمالی، گفت: ما بر اهمیت همکاری در این منطقه تاکید کردیم و پیشنهاد شد تا کار بر روی توافق توسعه اقدامات اعتمادساز درخصوص فعالیت‌های نظامی کشورهای ساحل خزر تسریع شود.

لاوروف پس از دیدار با وزیران خارجه کشورهای ایران، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان در یک نشست خبری اعلام کرد: طرفین قاطعانه و بدون ابهام بر اصل کنوانسیون در مورد وضعیت دریای خزر تاکید کردند که هرگونه حضور نظامی کشورهای خارج از این منطقه، در اینجا منتفی است.

وزیر خارجه روسیه افزود: به همین ترتیب، در مورد دریانوردی به طور کلی، از جمله دریانوردی غیرنظامی، تصمیم گرفته شد که بر اساس کنوانسیون وضعیت دریای خزر، دریانوردی در این منطقه فقط برای کشتی‌هایی که پرچم هر یک از کشورهای دریای خزر را حمل می‌کنند امکان‌پذیر است. این اصل همچنین شامل خروج و ورود به دریای خزر با هر نوع کشتی می‌شود.

لاوروف در بخش دیگری از سخنان خود، ایران و آرژانتین را شایسته پیوستن به گروه بریکس دانست و گفت که فرایند آماده سازی گسترش این بلوک آغاز شده است.

وزیر خارجه روسیه در پاسخ به خبرگزاری تاس بیان کرد: بی تردید، ایران و آرژانتین هر دو نامزدهای شایسته و قابل احترام هستند و همچنین تعدادی از کشورهای دیگر که در گفتگوها به آنها اشاره شد.

به گفته لاوروف، تصمیم برای پیوستن به بریکس با اجماع اعضای گروه مشخص می‌شود. 

وی تاکید کرد: مهمترین مساله این است که فرایند آماده سازی آغاز شده است. در اینجا معیار اصلی تضمین تاثیرگذاری بیشتر و افزایش اثر عملی بر کار بلوک خواهد بود.