گزارش تصویرى : مهرورز احمدى | در پایان سفر یک روزه ابراهیم رئیسى به استان آذربایجان شرقى؛ ایشان ضمن تبیین دستاوردهاى این سفر به پرسش هاى حاضرین جواب دادند.

نشست خبری رئیسی در تبریز
نشست خبرى رئیسى در تبریز
نشست خبرى رئیسى در تبریز

  • نویسنده : مهرورز احمدى
  • منبع خبر : اختصاصى توران