رئيس سازمان جهادكشاورزى استان آذربايجان شرقى در نشست خبرى ظهر امروز ، با درايت و كياست خاص خود مانع از قصد شيطنت وار يكى از خبرنگاران در دو قطبى سازى تُرك و فارس آن جلسه شد.

“اکبر فتحى” پس از شنیدن سخنان تعریف و تمجید وار خبرنگارى که ادعا داشت براى تشکر از آن مدیر ارشد استانى با پرواز صبح امروز از تهران به تبریز آمده و با آخرین پرواز به تهران بازخواهد گشت ، گفت: راضى به زحمت نبودیم و طورى صحبت کردید که انگار ما فرد بزرگى هستیم در حالى چنین نیست و نقص و ایرادات فراوانى به بنده وارد است.

آن خبرنگار که خود را ” آذرى زبان ” معرفى کرده و از رئیس سازمان جهادکشاورزى استان خواسته بود پاسخ خود را به زبان فارسى ارائه دهد، “فتحى” در جواب به او با زبان تُرکى افزود: بنده روستایى زاده ام ، حتى هم اکنون نیز پدر و مادرم ساکن یکى از روستاهاى این استان هستند.

وى ادامه داد: از تمامى همکارانم خواسته ام ، هر عزیز روستایى که درخواست ملاقات با بنده را داشته باشد ، مانع تراشى نکنند و حتى به بنده داد و فریاد کند و سیلى هم بزند کسى نباید کارى با وى داشته باشد چرا که این یک اصل مهم کارى براى من است.

فتحى خاطرنشان ساخت: مطمئنم پشت هر درخواست ملاقاتى که از بنده مى شود درخواست ها و نیازهاى به حقى وجود دارد که بایستى شنیده و اقدام عملى براى آن ها صورت گیرد.

پیش از سخنان آن خبرنگار ، یکى دیگر از خبرنگاران حاضر در جلسه هم به زبان فارسى سوال خود را مطرح کرد و وقتى دید “اکبر فتحى” جواب را به صورت فارسى مى دهد ، آن خبرنگار گفت: کاملاً به تُرکى مسلط هستم و شما هم به تُرکى صحبت کنید.

“اکبر فتحى” در این نشست خبرى ، با تکذیب عضویتش در حزب کارگزاران ، خود را فرد مستقل و به دور از وابستگى سیاسى به جناح خاص معرفى کرد.

  • نویسنده : سيدهادى شاطرموسوى
  • منبع خبر : اختصاصى توران