وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه شمار گردشگران خارجی این کشور در سال ۲۰۲۱ را بیش از ۳۰ میلیون نفر اعلام کرد .

 بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، شمار گردشگران خارجی در ترکیه طی سال ۲۰۲۱ با افزایش ۸۸.۰۸ درصدی نسبت به سال پیش از آن به ۳۰ میلیون و ۳۸ هزار و ۹۶۱ نفر رسید.

طی سال ۲۰۲۱ اتباع روسیه با ۴ میلیون و ۶۹۴ هزار و ۴۲۲ نفر، بیشترین شمار گردشگران خارجی در ترکیه را به خود اختصاص دادند.

این میزان نسبت به سال ۲۰۲۰ شاهد رشد ۱۲۰.۵۲ درصدی بوده است.

همچنین اتباع آلمان با ۳ میلیون و ۸۵ هزار و ۲۱۵ نفر و اوکراین با ۲ میلیون و ۶۰ هزار و ۸ گردشگران در رده‌های بعدی این فهرست قرار دارند. میزان سفر اتباع آلمان و اوکراین در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال پیش از آن به ترتیب با رشد ۱۷۵ درصدی و ۱۰۶ درصدی روبرو بوده است.

اتباع بلغارستان و ایران نیز در رده‌های چهارم و پنجم فهرست گردشگران خارجی سال ۲۰۲۱ در ترکیه قرار دارند.

همچنین شمار گردشگران خارجی در ترکیه طی ماه دسامبر با رشد ۱۷۰.۶۲ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته به یک میلیون و ۸۹۲ هزار و ۵۲۰ گردشگر رسید.

اتباع بلغارستان، آلمان، ایران و روسیه به ترتیب در ماه دسامبر بیشترین سفر را به ترکیه داشته‌اند.