وزارت حوادث غیر مترقبه جمهوری آذربایجان روز سه شنبه درباره آتش سوزی در یک منطقه جنگلی کوهستانی شهرستان " لنکران " واقع در نزدیکی مرز جمهوری اسلامی ایران خبر داد .

برای مهار آتش سوزی در جنگل کوهستانی صعب العبور در نزدیکی روستای “مولوژا” شهرستان  لنکران یک  فروند بالگرد جلب شده  است  .

  همچنین گروه های آتش نشانی و کارکنان جنگلداری محلی در محل حادثه  حاضر شده  و  در خصوص اطفای حریق اقدام  می کنند .

  این  در حالی است که وزارت حوادث غیر مترقبه جمهوری آذربایجان روز گذشته  (  دوشنبه ) در گزارشی در باره بروز آتش سوزی در جنگلهای کوهستانی شهرستان همجوار ” یاردیملی ” این کشور در مرز ایران و گسترش آن تا ۱۵ هکتار اراضی جنگلی خبر داد.

  بر اساس این گزارش ، در دومین روز بروز آتش سوزی در این منطقه یک  فروند بالگرد برای مهار آتش سوزی اختصاص داده شده است .

  با توجه  به  این که آتش سوزی در یک منطقه صعب العبور بروز کرده است و انتقال  خودروها و تجهیزات  آتش نشانی به این منطقه  امکان پذیر نیست ، برای اطفای حریق بیشتر از  تجهیزات دستی استفاده  می شود  .

  شهرستان های ”  لنکران ” و یاردیملی ” در جنوب جمهوری آذربایجان و در مرز ایران در مسیر استان اردبیل واقع شدند .