رییس پژوهشکده آرتمیا و آبزی‌پروری دانشگاه ارومیه گفت: شنا کردن در قسمتهای سرخ دریاچه ارومیه برروی شناگران اثرات منفی ندارد و این پدیده یک اتفاق طبیعی در دریاچه هایی با شوری بالاست که رخ می دهد.

ناصر آق روز دوشنبه با بیان اینکه باکتری های شورپسند و جلبک های تک سلولی همیشه در آب وجود دارند، افزود: سرخ شدن آب دریاچه ارومیه وقتی رخ می دهد که شوری آب افزایش می یابد و باکتری های شورپسند شروع به رشد می کنند.

وی ادامه داد: جلبکهای تک سلولی دونالیلا سالینا رنگدانه های کارتنوئیدی تولید می کنند تا در برابر شوری بالا و کمبود اکسیژن و نور ماورا بنفش خورشید بتوانند مقاومت کنند و به این علت آب سرخ می شود.

آق بابیان اینکه میزان شوری دریاچه ارومیه از ۳۵۰ گرم در لیتر عبور کرده است، گفت: این جلبکها در حالت طبیعی سرخ نیستندو برای مقاومت در برابر استرسهای محیطی این رنگدانه ها را تولید می شود.

وی ادامه داد : هم اکنون سالهاست این اتفاق در دریاچه ارومیه قابل مشاهده است و این جلبکهای تک سلولی از اصلی ترین غذاهای ارتمیا محسوب می شود و چون ارتمیا وجود ندارد و از بین رفته اند این جلبکها برای تکثیر بیشتر فرصت خوبی پیدا کرده اند.

براساس اظهارات محققان چنین تغییراتی از دریاچه های شور جهانی نظیر گریت سالت لیک آمریکا (post.۱۹۸۰) و دریاچه یوتا (Stephen,۱۹۹۰) و بحرالمیت در اردن نیز دیده شده است.