شرکت بریتیش پترولیوم (بی پی) پیمانکار بزرگترین پروژه های نفتی و گازی جمهوری آذربایجان در دریای خزر، ذخایر گاز طبیعی تایید شده این کشور را ۲.۵ تریلیون متر مکعب اعلام کرد.

سهم جمهوری آذربایجان در مجموع ذخایر گازی تایید شده در جهان ۱.۳ درصد می باشد.

شرکت بریتیش پترولیوم همچنین ذخایر نفتی تایید شده جمهوری آذرایجان تا اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی را بیش از هفت میلیارد بشکه اعلام کرده بود که سهم این  کشور ۰.۴ درصد از مجموع ذخایر نفتی تایید شده در جهان می باشد.

 بی پی در حال حاضر پیمانکار توسعه بزرگترین میادین نفتی “آذری، چراغ و گونشلی” و میدان گازی “شاهدنیز” جمهوری آذربایجان در دریای خزر است.