مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت: ۶۰ درصد مردم استان زیر الگوی مصرف، آب مصرف می کنند.

لطیف خوش سیرت امروز ۱۲ تیر در جلسه بررسی مشکل قطعی آب و برق ارومیه که در سالن جلسات شورای اسلامی شهر ارومیه برگزار شد، افزود: در حال حاضر ۵۷۰۰ خانوار مشترک آب قانونی در استان وجود دارد که ۶۰درصد از آنها زیر الگوی مصرف آب مصرف می کنند. 
وی با اشاره به اینکه استاندارد مصرف آب روزانه هر شهروند در کشور ۱۵۰ لیتر شرب است، تصریح کرد: در ارومیه متوسط مصرف آب هر شهروند در شبانه روز ۲۱۰ لیتر است .
خوش سیرت با تاکید به اینکه روزانه ۳۱۰۰ لیتر از منابع آبی استان آب برداشت می شود، خاطر نشان کرد: ۲۶ درصد از آب شرب برداشتی به دلیل اسراف و  فرسودگی شبکه آب هدر رفت می شود.
مدیر عامل شرکت آب و منطقه آذربایجان غربی با تاکید به اینکه ۳۵ درصد از شبکه انتقال آب ارومیه نیازمند اصلاح شبکه است ، اظهار کرد: در سال جاری تنها ۷۰۰میلیون تومان اعتبار برای این امر تخصیص یافته که بسیار ناچیز است.
وی با تاکید به اینکه ۷۶ درصد از ارومیه تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار گرفته، یاد آورشد: ۴۲ میلیارد تومان برای توسعه شبکه انتقال فاضلاب اردمیه در سال جاری اختصاص یافته است. 
خوش سیرت با اشاره به اینکه  ۲۳ مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۷۵ هزار متر مکعب آب در استان فعال هستند یاد آور شد: طبق استاندارد که به ازای هر مشترک باید یک متر مکعب ظرفیت مخزن ذخیره آب باید باشد در حال حاضر باید ظرفیت مخازن آب استان باید ۲۲۰ هزار بود که نیست بنابراین باید نهضت مخزن سازی را ادامه دهیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت مخازن آب ارومیه ۱۰ هزار متر مکعب است که اگر مخازن آب را توسعه ندهیم با کوچکترین نوسانات دچار مشکل خواهیم شد.
مدیر عامل شرکت آب و منطقه آذربایجان غربی افزود: مدول سوم تصفیه خانه ارومیه در ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی متوقف شده که در صورت رفع برخی مشکلات با پیمانکار در چند ماه آینده به مدار خواهد پیویت و ۸۵۰ هزار نفر را تحت پوشش خود قرار خواهد داد.