سفیر ایران در جمهوری آذربایجان تاکید کرد: تکمیل قطعه ریلی رشت-آستارا حلقه مفقوده مسیری استراتژیک است که جا دارد به عنوان یکی از اولویت‌های حیاتی دولت جدید در حوزه ترانزیتی مورد توجه قرار گیرد.

«سید عباس موسوی» در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: ‏کریدور ترانزیتی شمال-جنوب کوتاهترین مسیر برای انتقال کالا از جنوب و شرق آسیا به اروپای شمالی و بالعکس است.

وی ادامه داد: تکمیل قطعه ریلی رشت-آستارا حلقه مفقوده این مسیر استراتژیک است که جا دارد به عنوان یکی از اولویت‌های حیاتی دولت جدید ایران در حوزه ترانزیتی بدان توجه شود.

کریدور٧٢٠٠ کیلومتری غرب خزر یا شمال- جنوب، ایران را ازطریق جمهوری آذربایجان به روسیه و از راه گنجه به بنادر گرجستان و سپس کشورهای شرق اروپا متصل می‌کند. با این کریدور، هند و کشورهای خلیج فارس از طریق بندرعباس و ایران به جمهوری آذربایجان، و از آنجا به روسیه و شرق و شمال اروپا متصل خواهند شد.