در پى بارش برف و كاهش محسوس دما ، شمار مسافرانى كه مترو را براى رسيدن به مقاصد خود انتخاب كردند، به ميزان ٢٠ درصد افزايش يافت.

سعید بشیریان بناب با اعلام این مطلب اظهار داشت: سرویس دهى منظم ، مسافرت ارزان ، ایمن و سریع توام با آرامش و راحتى ؛ مسافران درون شهرى را بر آن داشت تا دیروز و به ویژه ساعات اوج بارش برف از مترو براى تردد استفاده نمایند.

مدیرعامل شرکت بهره بردارى قطارشهرى تبریز افزود: تجارب سال هاى گذشته نشان داده با شروع بارندگى ها ، تقاضا براى سفر با مترو افزایش یافته که ما بر همین اساس با آمادگى کامل و اتخاذ تدابیرى لازم توانستیم بدون وقفه در خدمت مسافران باشیم.