صادق نجفی در نشست صمیمی با مدیران و کارشناسان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز اظهار کرد: ترافیک و اتلاف وقت شهروندان یکی از اساسی‌ترین معضلات شهر تبریز بوده؛ از همین رو ضروری است تا با کاهش سفرهای غیرضروری درون‌شهری برای کاهش این معضل گام برداریم. وی اظهار کرد: هوشمندسازی سیاست‌گذاری‌های حمل و نقل و […]

صادق نجفی در نشست صمیمی با مدیران و کارشناسان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز اظهار کرد: ترافیک و اتلاف وقت شهروندان یکی از اساسی‌ترین معضلات شهر تبریز بوده؛ از همین رو ضروری است تا با کاهش سفرهای غیرضروری درون‌شهری برای کاهش این معضل گام برداریم.

وی اظهار کرد: هوشمندسازی سیاست‌گذاری‌های حمل و نقل و ترافیک وظیفه اصلی مدیران و کارشناسان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز است.

شهردار کلانشهر تبریز گفت: وظیفه اصلی مدیران و کارشناسان معاونت حمل و نقل و ترافیک هوشمند‌سازی سیاست گذاری‌های حمل و نقل و ترافیک است.

نجفی تصریح کرد: حمل و نقل و ترافیک چالش اساسی تبریز بوده و پس از تقویت و گسترش زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، مهم‌ترین گزینه مدیریت شهری است و در این زمینه باید گام‌هایی اساسی و در عین حال هوشمندانه برداشته شود.

وی خاطر نشان کرد: تغییر نگرش در مدیریت شهری بر مبنای اولویت‌های بخش حمل و نقل و ترافیک از اولویت‌های فکری در این زمینه بوده و توسعه کمی و کیفی حمل و نقل انسان‌محور راهکار اساسی حل معضلات در این زمینه است.