گزارش توران حاکیست ؛ غلامرضا وصالی گفت: تأمین روشنایی محوطه از عوامل پرهزینه در مصرف برق تفرجگاه عینالی به شمار می رود و خاموشی در اثر قطعی برق نیز از مشکلات دیگر روشنایی تفرجگاه می باشد . وصالی افزود: در جهت رفع مشکل تأمین برق روشنایی و کاهش هزینه های برق مصرفی ، در مرحله […]

گزارش توران حاکیست ؛ غلامرضا وصالی گفت: تأمین روشنایی محوطه از عوامل پرهزینه در مصرف برق تفرجگاه عینالی به شمار می رود و خاموشی در اثر قطعی برق نیز از مشکلات دیگر روشنایی تفرجگاه می باشد .

وصالی افزود: در جهت رفع مشکل تأمین برق روشنایی و کاهش هزینه های برق مصرفی ، در مرحله نخست اقدام به خریداری و نصب تیرهای چرا۰غ هیبریدی در دو پارک تازه احداث “بام تبریز” و ” کودکان سرطانی” تفرجگاه عینالی شد .

وی گفت: با توجه به شرایط جوی و کوهستانی تفرجگاه در آینده استفاده از انرژی های نو در تأمین برق روشنایی تفرجگاه را توسعه خواهیم داد که نتیجه آن کاهش قابل ملاحظه هزینه های برق مصرفی سازمان خواهد شد .