مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی بیان اینکه رفع تداخلات اراضی یکی از سیاست‌های اصلی وزارت جهادکشاورزی و دولت است، گفت: بیش از ۹۵ درصد اراضی کشاورزی استان رفع تداخل شد.

داداش نصیری اظهار کرد: این اقدامات به خاتمه یافتن بسیاری از پرونده‌های قضایی درحوزه زمین منجر می شود.

وی اضافه کرد: از سه هزار و ۹۰ روستای موجود در استان تعداد یک هزار و ۲۳۴ روستا دارای تداخل شناسایی شده اند و تا به حال تعداد یک هزار و ۳۷ روستا تعیین تکلیف شده و به ادارات ذیربط ابلاغ شده است.

نصیری گفت: رفع تداخل اراضی روستاهای باقیمانده را نیز تا پایان سال ۱۴۰۲ یا اواسط فروردین ۱۴۰۳ تمام خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه از ابتدای سالجاری چهار هزار و ۴۵۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز به میزان ۹۵ هکتار شناسایی شده است، افزود: در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و با دستور دادستان تبریز و شهرستان ها، ۲ هزار و ۵۰ مورد قلع و قمع به مساحت ۹۰ هکتار انجام شده است.

نصیری به سند دار شدن اراضی کشاورزی در استان نیز اشاره کرد و ادامه داد: اراضی کشاورزی باتوجه به تقاضا محور بودن، در فرایند مطلوبی قرار گرفته است و در آذربایجان شرقی برای ۴۵۶ هزار و ۶۴۶ هکتار سند صادر شده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در سال ۱۴۰۲، ۴۱۸ هکتار برای طرح های کشاورزی و ۱۰۱ هکتار برای طرح های غیرکشاورزی زمین واگذار شده است.

آذربایجان شرقی دارای یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی و در حدود یکصد هزار هکتار باغ و قلمستان است.

سال گذشته بیش از پنج میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در استان تولید و ۳۲۰ میلیون دلار محصول به ۵۲ کشور اروپایی و آسیایی صادر شد.