مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه هشت درصد صنایع کوچک کشور در این استان استقرار دارند، گفت: نیمی از صنایع استان کوچک مقیاس هستند.

«محمدجعفر عظمایی» با اشاره به مناسبت روز ۲۱ مرداد ” روز ملی حمایت از صنایع کوچک” افزود: غیر از واحدهای صنفی تولیدی و کارگاهی، بالغ بر نیمی از مجموع چهار هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی استان با اشتغال کمتر از ۱۰ نفر، کوچک مقیاس است.

وی با بیان اینکه صنایع مقیاس کوچک، واحدهایی هستند که با نیروی انسانی کمتر، ماشین آلات و تجهیزات کوچکتر و سرمایه گذاری کمتر به عملیات تولیدی و خدماتی مشغول هستند؛ اظهار کرد: این قبیل صنایع در تکانه های اقتصادی نسبت به صنایع بزرگ آسیب پذیری بیشتری دارند از این رو باید مورد توجه و حمایت بیشتری قرار گیرند.

مدیرکل صمت آذربایجان شرقی با بیان اینکه موفقیت صنایع بزرگ ریشه در پویایی و رشد و توسعه متوازن صنایع خرد دارد، گفت: ارائه تسهیلات مالی، برقراری دوره های آموزشی و توسعه بازار از جمله اقداماتی است که باید در جهت حمایت از صنایع کوچک به آنها اهتمام شود.

از پنج هزار و ۷۰۰ قرارداد ایجاد واحد صنعتی در استان سه هزار واحد صنعتی و تولیدی فعال بوده و ۲ هزار و ۷۰۰ واحد غیرفعال است.