رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: امسال تاکنون ۱۸۵ هزار تن گندم در آذربایجان شرقی خرید تضمینی شد.

اکبر فتحی روز چهارشنبه اظهار کرد: در مدت مشابه سال گذشته مقدار گندم خرید تضمینی در آذربایجان شرقی ۱۱۱هزار و ۹۴ تن بوده است که امسال ۶۶درصد افزایش یافته است.
وی افزود: تاکنون ۱۱هزار و ۲۲۵ تن نیز گندم بذری در آذربایجان شرقی خریداری شده است.
فتحی ادامه داد: برای خرید تضمینی گندم در این استان با قیمت کیلویی ۱۵ هزار تومان تاکنون ۴۲۳ میلیارد ریال از وجوه گندمکاران پرداخت شده و در مجموع کل هزینه گندم خریداری شده بیش از ۳۰هزار میلیارد ریال است.
وی یادآور شد: براساس قولی که داده اند ۴۰ درصد از مبالغ گندم کاران در هفته آینده پرداخت می شود.
وی همچنین گفت: سطح گندم دیم برداشت شده در آذربایجان شرقی تاکنون ۱۹۲ هزار هکتار و سطح برداشت گندم آبی در این استان ۳۸ هزار هکتار است.
وی خاطر نشان کرد: تولید گندم سال زراعی گذشته ۵۶۴ هزار تن بوده که از این مقدار ۲۷۲ هزار تن گندم در استان طی سال زراعی خرید شده بود که از این مقدار حدود ۲۲۵ هزار تن تحویل شرکت غله شد.
وی اضافه کرد: بیشترین گندم از ۲ شهرستان هشترود و چاراویماق تولید شده است.
فتحی همچنین یادآور شد: سال گذشته ۴۵۰ هزار تن گندم در آذربایجان شرقی تولید شده است.
سطح زیر کشت اراضی کشاورزی شهرستان هشترود ۱۳۷ هزار هکتار است که حدود ۹۰ هزار هکتار آن به گندم اختصاص دارد، پیش بینی می شود امسال یکصد هزار تن گندم در این شهرستان برداشت شود همچنین سطح زیر کشت گندم دیم در شهرستان چاراویماق ۷۵هزار هکتار و آبی ۶۰۰هکتار است که پیش بینی می شود ۷۰ هزار تن گندم نیز از این شهرستان برداشت شود.