بایگانی‌های گردو - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
آفت بی برنامگی بر تن باغات گردوی مراغه 15 دی 1397

آفت بی برنامگی بر تن باغات گردوی مراغه

در سال های اخیر «آفت کرم خراط» درختان گردو در مراغه را نشانه رفته و در این میان بی برنامگی متولیان امر در مقابله با این آفت، بیش از همه باغداران این شهرستان را رنج می دهد.