بایگانی‌های گازرسانی - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
تکمیل گازرسانی به سراسر آذربایجان شرقی در سال جاری 29 اردیبهشت 1402

تکمیل گازرسانی به سراسر آذربایجان شرقی در سال جاری

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با بیان اینکه این استان سبز اعلام شده است، گفت: ۱۰۰درصد خانوارهای شهری و افزون بر ۹۹ درصد خانوارهای روستایی از نعمت گاز برخوردار شدند و با اتمام گازرسانی به اندک روستاهای باقی مانده آذربایجان شرقی، امسال جشن استان سبز برگزار می شود.