بایگانی‌های کم آبی - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
بدون همراهی عمومی/ آب در هاونگ کوبیدن 23 مرداد 1402

بدون همراهی عمومی/ آب در هاونگ کوبیدن

کم آبی موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست در جای جای کشور با مشکل تامین آب مواجهیم و بارندگی‌ها کاهش و دما افزایش یافته است و در نتیجه سدها و منابع زیرزمینی وضعیت خوبی ندارند و هر چند شرکت‌های متولی با اجرای طرح‌های مختلف درصدد تامین آب مصرفی مشترکان در بخش‌های مختلف هستند اما به نظر می رسد بدون همراهی آحاد جامعه این اقدامات آب در هاونگ کوبیدن است .