بایگانی‌های کفش - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
جان دوباره صنعت چرم تبریز با راهبرد توسعه و اشتغال 16 مهر 1402

جان دوباره صنعت چرم تبریز با راهبرد توسعه و اشتغال

صنعت چرم میراث بر جای مانده از گذشتگان روزگاری نماد صنعت تبریز بوده و در طول زمان با اقتصاد استان آذربایجان شرقی عجین بود اکنون نیز این صنعت با داشتن ظرفیت های اقتصادی در کانون توجه دولت سیزدهم قرار گرفته و نقاط قوت برای پیشرفت و رفع موانع این صنعت شناسایی شده است.