بایگانی‌های چالش - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
چالش آب در سقاخانه هاى بى آب 15 اردیبهشت 1401

چالش آب در سقاخانه هاى بى آب

از قديم ظروفِ كاسه اى مانند برنجى ، منقش به دعا و اسامى ائمه بود كه با زنجيرى به آب سردكن هاى خيابان ها و مساجد وصل مى شد و جمع كثيرى از مردم براى رفع عطش ، در آن ظروف آب مى نوشيدند.