بایگانی‌های پاتوسی - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
مذاکره تراکتور با پاتوسی! 20 خرداد 1398

مذاکره تراکتور با پاتوسی!

تراکتور برای جذب پاتوسی وارد عمل شده و دو هفته‌ای است که نماینده این باشگاه با وکیل ایرانی پاتوسی مذاکره می‌کند.