بایگانی‌های نهضت ملی مسکن - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
طرح نهضت ملی مسکن در آذربایجان شرقی معطل واریز اولیه 13 مرداد 1402

طرح نهضت ملی مسکن در آذربایجان شرقی معطل واریز اولیه

طرح نهضت ملی مسکن در آذربایجان شرقی معطل واریز مبلغ اولیه متقاضیان است و در حالی که ۷۸هزار ۶۸۶ واحد در حال ساخت است اما تا کنون ۲۳ هزار نفر ۴۰ میلیون تومان مبلغ اولیه تامین مسکن در قالب این طرح را واریز کرده‌اند.