بایگانی‌های معلم - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
هر که عاشق شد، معلم می‌شود 12 اردیبهشت 1402

هر که عاشق شد، معلم می‌شود

معلمی شغل نیست، عشق،هنر، ذوق، ایثار و فداکاری است؛ وظیفه‌ای بس ارزشمند در اسلام؛ چون نخستین معلم، خداوند متعال است که فرمود: «الرحمن، علم القرآن» خداوند رحمان قرآن را به انسان آموخت.