بایگانی‌های مسافرین نوروزی - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
خانه ای با نگاره های اروپایی در تبریز 26 اسفند 1401

خانه ای با نگاره های اروپایی در تبریز

کهن شهر تبریز به دلیل اهمیت آن در سده های مختلف تاریخی و ولیعهدنشین بودنش تنها شهر ایران زمین با بیشترین خانه های قدیمی است و خانه حریری از جمله آنهاست که نگارگری و نقوش اروپایی دیوارها و سقفش چشم هر گردشگری را خیره می‌کند.