بایگانی‌های سانتوس - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
هتل المپیک،میزبان سانتوس و مسئولان تراکتور جهت عقد قرارداد! 19 خرداد 1398

هتل المپیک،میزبان سانتوس و مسئولان تراکتور جهت عقد قرارداد!

سانتوس و مسئولان تراکتور در هتل المپیک توسط خبرنگاران رؤیت شد.