بایگانی‌های سال ۹۸ - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
کسری بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش در سال ۹۸ 11 دی 1397

کسری بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش در سال ۹۸

معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از کسری بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه در سال ۹۸ خبر داد.