بایگانی‌های سازمان لیگ - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
بازیکن اسبق پرسپولیس،جانشین فتاحی! 14 خرداد 1398

بازیکن اسبق پرسپولیس،جانشین فتاحی!

 گفته می‌شود ابراهیم شکوری جای سعید فتاحی را در صندلی ریاست کمیته مسابقات سازمان لیگ خواهد گرفت.