بایگانی‌های زبان و ادبیات ترکی - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
ترکیه خواستار راه‌اندازی کرسی زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه تهران شد 28 خرداد 1398

ترکیه خواستار راه‌اندازی کرسی زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه تهران شد

مشاور امور آموزشی سفارت ترکیه در ایران از درخواست رسمی این کشور برای تاسیس رشته زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه تهران خبر داد.