بایگانی‌های روز طبیعت - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
دوست خوبی برای طبیعت باشیم 13 فروردین 1402

دوست خوبی برای طبیعت باشیم

تعطیلات عید نوروز در ۱۳ فروردین که «روز طبیعت» نامگذاری شده است، برای ایرانیان پایان می یابد؛ روزی که با حضور بی شمار مردم در دامان طبیعت به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب، طبیعت بیشترین آسیب را می بیند، بدین ترتیب باید دوست خوبی برای طبیعت باشیم‌.