بایگانی‌های رتبه بندی - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
دانشگاه تبریز در میان دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفت 30 اردیبهشت 1398
براساس رتبه بندی جدید لایدن؛

دانشگاه تبریز در میان دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفت

دانشگاه تبریز بر اساس رتبه بندی جدید لایدن در سال ۲۰۱۹ در میان مؤثرترین دانشگاه‌های جهان قرار گرفت.