بایگانی‌های خوزه پسیرو - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
سرمربی پرتغالی در تراکتور؟! 14 خرداد 1398

سرمربی پرتغالی در تراکتور؟!

احتمال انتخاب سرمربى اسبق ليسبون و پورتو براى هدايت تراكتور قوت گرفته است.