بایگانی‌های خلیل بحران - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
لهجه و لباس فقیرانه در طنزهای محلی پای ثابتی دارند ۲۹ دی ۱۳۹۷
انتقاد خالق خلیل بحران؛

لهجه و لباس فقیرانه در طنزهای محلی پای ثابتی دارند

تا امروز بیشتر کاراكترهايى که معرفی شده اند، لهجه و لباس هاى فقيرانه؛ پای ثابتی داشته و هم اكنون نيز این روند ادامه دارد