بایگانی‌های خزر - پایگاه خبرى توران Turan News Agency
کشف ذخایر میعانات گازی جدید در دریای خزر 06 فروردین 1400

کشف ذخایر میعانات گازی جدید در دریای خزر

شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان (سوکار) بتازگی از کشف ذخایر میعانات گازی جدید در میدان "شفق- آسمان" این کشور واقع در دریای خزر خبر داد.